Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Regulamin Mistrzostw Polski w Minigolfie

data publikacji: 25.08.2022r. 

§ 1 Nazwy i skróty używane w treści regulaminu

WMF - Światowa Federacja Minigolfa

EMF - Europejska Federacja Minigolfa

Stanowisko do gry – specjalny tor do gry

Pole do gry – miejsce posiadające 18 stanowisk do gry w minigolfa

Runda – gra na polu do gry na 18 stanowiskach

§ 2 Organizator zawodów

Organizatorem jest Gminny Ludowy Klub Sportowy Cis Cekcyn oraz Polski Związek Minigolfa

 

§ 3 Cel organizacji Mistrzostw Polski

1. Głównym celem zawodów jest wyłonienie mistrza, wicemistrza, drugiego wicemistrza kraju w minigolfie w kategorii juniorek, juniorów, mężczyzn, kobiet, seniorek i seniorów oraz mistrza, wicemistrza, drugiego wicemistrza kraju w kategorii drużyn (suma wyników indywidualnych członków drużyny po pierwszym dniu zawodów) oraz kategorii par mieszanych (suma wyników indywidualnych par mieszanych po pierwszym dniu zawodów).

2. Drużyny są trzyosobowe. Zgłoszone drużyny muszą składać się wyłącznie z reprezentantów jednego klubu, którego nazwa definiuje nazwę drużyny. Każdy klub może wystawić nieograniczoną liczbę zespołów, określając to w nazwie drużyny poprzez dodanie przyrostka od 1 wzwyż.

3. Para mieszana to dwuosobowa drużyna w składzie kobieta i mężczyzna.

4. Juniorki i juniorzy to zawodnicy w wieku do 19 lat włącznie – decyduje rok urodzenia.

5. Kobiety i mężczyźni to zawodnicy w wieku od 20-44 lat – decyduje rok urodzenia.

6. Seniorki i seniorzy to zawodnicy od 45 lat włącznie – decyduje rok urodzenia.

7.We wszystkich kategoriach z wyjątkiem OPEN mogą startować tylko obywatele Polski.

8. Dodatkową klasyfikację prowadzi się w kategorii OPEN, która przedstawia wyniki indywidualne wszystkich startujących.

 

§ 4 Termin i miejsce zawodów

Zawody zostaną przeprowadzone w dniach 1-4 września 2022 na certyfikowanym polu do minigolfa w Cekcynie.

 

§ 5 Zapisy i uczestnictwo

1. W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy zgłoszą się na zawody i wniosą opłatę startową. Wysokość opłaty wpisowej wynosi 80 zł. Oficjalne treningi są bezpłatne dla osób, które zapisały się na turniej elektronicznie przez stronę pzmg.pl w zakładce Zapisy lub za zgodą organizatorów. 

2. Opłatę wpisową należy uiścić w gotówce u organizatora w dniu 02 września 2022. Opłatę za wszystkich zawodników z danego klubu uiszcza wyznaczony przedstawiciel klubu, a zawodnicy niezrzeszeni opłacają indywidualnie. Każdy uczestnik XXIII Mistrzostw Polski otrzymuje możliwość bezpłatnego wstępu na sobotnią kolację. Istnieje możliwość zaproszenia na sobotnią kolację osoby towarzyszącej, koszt 30 zł

3. Zapisy muszą być dokonane drogą elektroniczną na stronie: pzmg.pl w zakładce Zapisy najpóźniej do dnia 01 września 2022 do godziny 18:00. Udział w zawodach biorą wyłącznie osoby, które zapisały się do czwartku, 01 września 2022 do godziny 18:00. W szczególnych przypadkach gdy organizator nie zapewni ciągłej możliwości zapisów, np. awarii serwera czy systemu, końcowy termin przyjmowania zgłoszeń może ulec zmianie.

4. Zgłoszenie drużyn i par muszą być dokonane drogą elektroniczną na stronie pzmg.pl w zakładce Mistrzostwa Polski lub na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. najpóźniej do dnia 01 września 2022 do godziny 18:00.

a) W przypadku małej liczby zgłoszeń zawodników w wybranej kategorii wiekowej organizator zastrzega sobie prawo łączenia wybranych kategorii w jedną ogólną. W takiej sytuacji kategorie będą łączone wg zasad WMF

b) Zawodnicy zarejestrowani na Mistrzostwa Polski zobowiązani są do stawienia się na polu najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem zawodów.

 

§ 6 Organizacja i prowadzenie zawodów

1. Oficjalny grafik startów i treningów jest opisany w harmonogramie XXIII Mistrzostw Polski w Cekcynie.

2. Zawody są prowadzone według przepisów WMF.

3. Zawody mają charakter otwarty, tzn. mogą startować zawodnicy zrzeszeni w klubach i stowarzyszeniach sportowych, jak również niezrzeszeni. W zawodach może startować maksymalnie 6 zagranicznych zawodników, decyduje kolejność zgłoszeń.

4. Organizator wybiera sędziego głównego zawodów i 2-4 sędziów pomocniczych.

5. Do wyników indywidualnych liczy się suma wyników z wszystkich rund.

6. Do klasyfikacji drużynowej liczą się tylko wyniki z wszystkich w pełni zakończonych rund pierwszego dnia zawodów. W przypadku gdyby w pierwszym dniu zawodów nie udało się rozegrać ani jednej rundy, to do kategorii drużynowej liczyć się będą wszystkie zakończone rundy z drugiego dnia zawodów.

7. Podczas zawodów zostanie przeprowadzone 8 rund (pierwszego dnia 5, a drugiego dnia 3). W przypadku złej pogody lub innych zdarzeń niezależnych od organizatorów liczba rund jak i podział na dni mogą ulec zmianie decyzją sędziów.

8. W pierwszym dniu zawodów rozgrywki będą odbywały się w grupach dwu- lub trzyosobowych wyznaczonych przez organizatorów.

9. Po trzeciej rundzie w pierwszym dniu zawodów następuje 30-minutowa przerwa obiadowa. Dokładny czas rozpoczęcia 4 rundy zostanie podany zawodnikom przez organizatora w biurze zawodów.

10. W drugim dniu zawodów grupy graczy zostaną dobrane według wyników osiągniętych pierwszego dnia (tzw. „regrouping”). Efektem tego zawodnicy reprezentujący podobny poziom gry będą współzawodniczyć w jednej grupie. W pierwszej kolejności startować będą zawodnicy z większą sumą punktów uzyskanych pierwszego dnia zawodów.

11. Sędziowie i organizatorzy w szczególnym przypadku mogą zmienić przynależność zawodników do grup bądź też zmienić kolejność startu poszczególnych grup.

12. W sytuacji braku możliwości przeprowadzenia zawodów organizatorzy mogą wyznaczyć nowy termin.


 

§ 7 Stan torów

1. Prawo do wykonywania napraw i modyfikacji posiada wyłącznie komisja sędziowska. Jakiekolwiek zmiany mogą zostać wykonane tylko w szczególnych przypadkach uszkodzenia torów.

2. Zabronione jest trwałe i tymczasowe oznaczenie torów i ich bezpośredniego otoczenia, za wyjątkiem punktów startowych naklejanych wewnątrz pola startowego.

3. Organizator ma prawo do usunięcia wszelkich dodatkowych oznaczeń pól w dowolnym momencie zawodów.

4. W przypadku dużej krzywizny toru, gdy niemożliwe jest ustawienie piłki na czarnej linii, dopuszczalne jest naklejenie punktu startowego, ale punkt po uderzeniu należy zdjąć.

§ 8 Zasady 

1. Zawodnicy zgłaszający się do turnieju zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem Mistrzostw Polski i jego przestrzegania. Biorąc udział w zawodach, oświadczają, że są zdolni do udziału w nich i że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych ani innych uniemożliwiających uczestnictwo w rozgrywkach sportowych. 

2. Zawodnicy startujący w turnieju wyrażają zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady, a także wyniki wraz z danymi osobowymi (imię, nazwisko i wiek) mogły być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję i organizatorów oraz w celach marketingowych sponsorów.

3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników na terenie rozgrywania zawodów.

4. Zawodników obowiązuje kulturalne i sportowe zachowanie.

5. Podczas zawodów na polu może przebywać sędzia, trener oraz zawodnik, ewentualnie media za zgodą sędziego.

6. Podczas zawodów oraz oficjalnych treningów obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów (również elektronicznych). Zawodnik przystępujący do gry w zawodach nie może być pod wpływem alkoholu, dopalaczy ani innych zakazanych środków.

7. W przypadku posiadania lub spożywania alkoholu w czasie trwania zawodów lub oficjalnych treningów następuje automatyczna dyskwalifikacja zawodnika z turnieju bez konieczności użycia alkomatu.

8. Organizatorzy mają prawo wykorzystać alkomat do sprawdzenia trzeźwości zawodnika. Zawodnicy z pozytywnym wynikiem alkomatu od 0,2‰ (0,095 mg/l) włącznie będą zdyskwalifikowani bez możliwości zwrotu opłaty wpisowej. W przypadku odmowy zawodnika na badanie alkomatem przyjmuje się, że wynik jest pozytywny.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badania temperatury zgłoszonego zawodnika. W przypadku wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii organizator ma prawo do wymagania od uczestników zachowania szczególnych środków ostrożności i złożenia oświadczeń o stanie zdrowia. W przypadku niespełniania powyższych warunków organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia zawodnika do turnieju.

10. Podczas zawodów obowiązuje zakaz używania telefonów do rozmów. Telefony podczas zawodów muszą być wyłączone lub wyciszone. W wyjątkowych sytuacjach, po uzyskaniu zgody sędziego, zawodnik może udać się poza teren gry, aby wykonać niezbędną rozmowę. Taka sytuacja zatrzymuje grupę zawodników na bieżącym torze i wstrzymuje grę grup znajdujących się za grupą, w której wstrzymano grę.

11. Podczas zawodów może być zorganizowane stanowisko do badania obecności substancji zakazanych w sporcie.

12. We wszystkich sprawach spornych oraz sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decydują organizatorzy.

 

Harmonogram
XXIII Mistrzostw Polski w Minigolfie 2022

Cekcyn 2-4.09.2022

1.09.2022 (czwartek)

10:00 – 18:00 – Oficjalny trening przed XXIII Mistrzostwami Polski w Minigolfie

Do 18:00 – Możliwość zapisu na XXIII Mistrzostwami Polski w Minigolfie poprzez stronę pzmg.pl w zakładce Zapisy 

Do 18:00 – Możliwość zgłoszenia drużyn i par startujących w XXIII Mistrzostwami Polski w Minigolfie poprzez stronę pzmg.pl w zakładce Mistrzostwa Polski lub na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

2.09.2022 (piątek)

10:00 – 18:00 – Oficjalny trening przed XXIII Mistrzostwami Polski w Minigolfie

12:00 – 20:00 – Możliwość opłacenia wpisowego na XXIII Mistrzostwa Polski w Minigolfie 

19:00 – Oficjalne otwarcie XXII Mistrzostw Polski w Minigolfie oraz losowanie grup startowych na terenie amfiteatru w Cekcynie

 

03.09.2021 (sobota)

7:30 – 8:30 – Oficjalny trening przed XXIII Mistrzostwami Polski w Minigolfie

 

PO GODZINIE 8:30 CAŁKOWITY ZAKAZ WCHODZENIA NA TEREN GRY

(przygotowanie pola do gry oraz ewentualne poprawki kosmetyczne pola)

 

8:45 -  Obowiązkowa obecność wszystkich zawodników startujących w XIII Mistrzostwach Polski.  

9:00 – Oficjalnie rozpoczęcie XXIII Mistrzostw Polski w Minigolfie oraz start rozgrywek (5 rund)

około 18:00 – zakończenie pierwszego dnia rozgrywek XXIII Mistrzostw Polski w Minigolfie

20:00 – Kolacja dla uczestników XXIII Mistrzostw Polski oraz osób towarzyszących 

 

04.09.2022 (niedziela)

7:30 – 9:30 – Oficjalny trening przed XXIII Mistrzostwami Polski w Minigolfie

PO GODZINIE 9:30 CAŁKOWITY ZAKAZ WCHODZENIA NA TEREN GRY (przygotowanie pola do gry oraz ewentualne poprawki kosmetyczne pola)

 

9:45 -    Obowiązkowa obecność wszystkich zawodników startujących w XIII Mistrzostwach Polski.

10:00 – Kontynuacja rozgrywek XXIII MP(3 rundy)

Około godz. 18:00 – Uroczyste zakończenie XXIII Mistrzostw Polski w Minigolfie

 

Regulamin zatwierdzony: Zarząd PZMG 

 

 

Joomla templates by a4joomla